jump to navigation

گزارش تصویری خبرنامه امیرکبیر از تظاهرات گسترده مردم در روز 13 آبان نوامبر 5, 2009

Posted by autnews88 in اجتماعی.
add a comment

13aban88-2

(بیشتر…)

Advertisements

13 آبان نوامبر 4, 2009

Posted by autnews88 in اجتماعی.
add a comment

4-1

مهدی کروبی در سالروز ۱۳آبان ساعت ۱۰:۳۰ در میدان هفت تیر نوامبر 2, 2009

Posted by autnews88 in اجتماعی.
add a comment

پس از انتشار اخباری مبنی بر حضور مهدی کروبی در دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) و همچنین گفته های دیگری از مهدی کروبی در رابطه با سالروز ۱۳ آبان ، به اطلاع می رساند که تمامی اخبار و گفته ها توسط شیخ مهدی کروبی تکذیب می گردد.

یکی از نزدیکان مهدی کروبی خبر داد که ایشان در این روز قرار نیست به دانشگاه امیرکبیر برود و به تبع آن هیچ برنامه دیداری در این دانشگاه ندارد و هیچگونه صحبتی مبنی بر نوع راهپیمایی و شعار ها ندادند.

به گزارش ” تغییر ” این گزارش حاکی است که مهدی کروبی بنا بر برنامه سال های اخیر خود در روز ۱۳ آبان ، ساعت ۱۰:۳۰ در میدان هفت تیر حاضر می شود و از آنجا برای شرکت در مراسم پرشکوه سالروز ۱۳ آبان اقدام می کنند.

تغییر

3 روز تا 13 آبان نوامبر 1, 2009

Posted by autnews88 in اجتماعی.
1 comment so far

3

 

4 روز تا 13 آبان اکتبر 31, 2009

Posted by autnews88 in اجتماعی.
1 comment so far

2